ÅRET SOM TAR DIG FRÅN ATT ÖVERLEVA DITT LIV TILL ATT LEVA DET ISTÄLLET

KONSTEN ATT LEVA LIVET

Detta är en text från boken ”Konsten att leva livet”, en självhjälpsbok med en konkret handlingsplan som sträcker sig över 365 dagar. Varje text i boken finns även inläst, av författaren själv, Andreas Jonsson.