FÖRÄNDRING -TILLSAMMANS
ÖVER 25.000 ELEVER MÖTER ANDREAS VARJE ÅR
ANDREAS JONSSON > FÖRELÄSNINGAR FÖR SKOLAN 

Föreläsningar och metodmaterial framtaget för tonåringar.

Andreas Jonsson är en av landets mest anlitade föreläsare till skolor med över 25.000 elever som deltar i hans föreläsningar varje år. Ett arbete om respekt för alla människors lika värde – oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning.


Andreas föreläsningar, workshops och speciellt framtagna metodmaterial vidgar perspektiv, öppnar möjligheter och möter hat med kärlek. Ingen pekpinne. Ingen storebror.


Andreas arbete med tonåringar och unga vuxna har som mål och syfte att ge en vidare syn på samhället, ett öppnare samtalsklimat och en större tolerans mot det okända.


Arbetet passar utmärkt i skolan till värdegrundsdagar, samhällskunskapslektioner och livskunskap. Som idrottsklubb, kyrka och ungdomsorganisation väljer många att boka Andreas som talare på läger, kontraktsdagar och i samband med befintliga kvällsaktiviteter.


gf

En story som berör.
Erfarenhet som ger kunskap.

Andreas delar öppenhjärtligt med sig av sin story om längtan efter att platsa in.


Uppvuxen som pastorson brottades jag med tankar om vem jag var, hur det kunde vara så att jag tände på killar, och hur jag som trodde på Jesus inte skulle vara accepterad om jag berättade vem jag egentligen var.


Under hela min uppväxt blev jag utsatt för både fysisk och psykisk mobbing. Jag blev slagen och förnedrad över hur jag såg ut, vad jag hade på mig och hur jag betedde mig. Min självkänsla var stundtals så låg att jag såg självmord som ett alternativ för att få slut på allt.


Under alla år av mobbing, förvirring och stunder av förtvivlan lärde jag mig tillslut att hitta tryggheten. Tryggheten i att vara älskad för den jag är. Tryggheten i att tillslut våga berätta om den resa jag gjort, vem jag är och hur jag klarat mig genom elden.


EN FÖRELÄSNING OM NORMER, FÖRDOMAR OCH KÄNSLAN AV ATT INTE PASSA IN
Vad händer när bollen inte är rund?

En föreläsning om längtan efter att passa in och vad som händer när en inte gör det. Hur normer och fördomar bidrar till utanförskap och hur en genom att ändra sin attityd och ta ansvar för sina handlingar kan bidra till förändring.


SNABBFAKTA OM FÖRELÄSNINGEN:

• 60 minuter lång.

• Antalet deltagare är obegränsat.

• Till föreläsningen finns tillhörande workshop.

• Kan anpassas efter målgruppen och passar därför även för

 vårdnadshavare och skolpersonal.


BYGG UPP SJÄLVKÄNSLA & SJÄLVFÖRTROENDE
Love yourself

En föreläsning om vad det är som gör oss till de vi är och vem det egentligen är som har rätt att bestämma vilka vi är och hur vi ska vara. Fokus ligger på den viktigaste pusselbiten i ens liv – sig själv – och hur en ska göra för att tycka om sig själv och trivas i sitt eget sällskap.


SNABBFAKTA OM FÖRELÄSNINGEN:

• 60 minuter lång.

• Antalet deltagare är obegränsat.

• Till föreläsningen finns tillhörande workshop.

• Kan anpassas efter målgruppen och passar därför även för

 vårdnadshavare och skolpersonal.

..

VAD SÄGER LAGEN? SOCIALT BETEENDE PÅ NÄTET & JAKTEN PÅ LIKES
Onlineattityd - vem är du på nätet?

En föreläsning om sociala beteenden på nätet, vilka konsekvenser ett visst beteende kan leda till och den ständiga jakten på likes. Är en samma person på nätet som i verkliga livet, eller kan en vara vem den vill och bete sig hur den vill bakom en skärm?


SNABBFAKTA OM FÖRELÄSNINGEN:

• 60 minuter lång.

• Antalet deltagare är obegränsat.

• Till föreläsningen finns tillhörande workshop.

• Kan anpassas efter målgruppen och passar därför även för

 vårdnadshavare och skolpersonal.


FÖRELÄSNING FÖR DIG SOM ARBETAR MED TONÅRINGAR OCH UNGA VUXNA
Normkritik, att se eleven så som eleven vill bli sedd.

Denna föreläsning riktar sig till personal som arbetar i skolmiljö. Pedagoger, administration, EHT, vaktmästare, ja yrkesgrupperna är många. Men alla har vi ett gemensamt: vi delar tiden på skolan med eleven.


SNABBFAKTA OM FÖRELÄSNINGEN:

• Finns i två versioner, en på 90 minuter och en halvdagsupplägg inkl workshop.

• Fokus på: Hur går vi från en toleranspedagogik till en normkritsk och

inkluderande pedagogik?

• Konkreta verktyg för att se individen så som individen vill bli sedd.


ETT MODERNT METODMATERIAL OM NORMER, GRUPPTRYCK OCH ALLAS LIKA VÄRDE
GÖR NÅT

GÖR NÅT är ett modernt metodmaterial om allas lika värde, normer och framtidsdrömmar som är framtaget för att enkelt kunna appliceras direkt i din pedagogiska verksamhet för tonåringar och unga vuxna.


Författarna till boken är föreläsaren och barnrättskämpen Andreas Jonsson tillsammans med försteläraren Anna-Lena Andersson. Genom deras långa erfarenhet av likabehandlingsarbete och normkritisk pedagogik är GÖR NÅT en unik sammansättning av konkreta övningar som berör deltagarna och skapar samtal, och självklart är den kopplad till läroplanen.


I boken har vi samlat 21 övningar indelade i fyra avsnitt; Allas lika värde, Vem bestämmer, Hur skapas förändring och Drömmar och framtid. Till varje övning finns en tillhörande berättelse som ger deltagarna en hint om vad övningen kommer att gå ut på och öppnar upp för samtal. Flera av berättelserna är hämtade ur Andreas Jonssons föreläsningar.

över 220.000 har redan lyssnat på andreas live

SÅ SÄGER TIDIGARE SKOLOR OM ANDREAS

"Andreas utstrålning trollbinder eleverna hela föreställningen. En mycket givande och tänkvärd föreläsning som framförs till eleverna rakt in i hjärtat”

Mattias Ågren

Barn- och Elevombudsman


"Andreas, med din värme, ditt engagemang och din humor, gav du oss tankar och energi framåt i vårt värdegrundsarbete."

Ann Larsson

Nyköpings Enskilda Gymnasium


"Andreas når verkligen fram till ungdomarna, han inspirerar och uppmuntrar dem att visa sina känslor.”


Ewa Atterfors

Klara Gymnasium, Linköping