ÅRET SOM TAR DIG FRÅN ATT ÖVERLEVA DITT LIV TILL ATT LEVA DET ISTÄLLET

KONSTEN ATT LEVA LIVET

Långt ifrån en traditionell ljudbok

I över tio år på scen har föreläsaren Andreas Jonsson inspirerat över 200 000 personer att leva livet fullt ut och vara sanna mot sig själva. I den här boken har han samlat sina bästa tips och råd från alla föreläsningar.


Boken är en konkret handlingsplan på 365 dagar om hur du går från att överleva ditt liv till att faktiskt leva livet fullt ut. Eftersom boken är skriven utan datumstyrning kan du starta din resa när det passar dig bäst.


69 inspirerande texter som får dig att gå från ord till handling.

13 uppföljningar för attsäkerställa att du är på rätt spår.

365 uppgifter som du avslutar varje dag med (5 min varje kväll)


Här har vi samlat 69 texter från boken som är inlästa av Andreas. 


01.

DET ÄR HÄR DIN FRAMTID SKAPAS

Andreas uppväxt präglades av mobbning och kampen för att passa in. Det var först när han nådde botten och insåg att han inte ville överleva längre utan börja leva, som han förändrade sitt perspektiv. 


I boken uppmanar han läsaren att omvärdera sina prioriteringar och sluta kämpa för att bara överleva. Istället betonar han vikten av att njuta av livet, utvecklas och vara sann mot sig själv. Det är här din framtid skapas.

02.

VARFÖR

Varför lyssnar du på den här boken? Svaret är nyckeln till att starta din resa mot ett liv där varje dag är levande. Det kan vara en inre nyfikenhet eller kanske en gåva som hamnat i dina händer. 


Men det är inte viktigt hur boken kom till dig. Det centrala är din inre motivation. Det kan vara en svår fråga att svara på, gömd långt inne, men att vara ärlig mot dig själv är det första steget. När du finner svaret kan vi börja processen tillsammans, mot ett liv fyllt av mening och äkthet.

03.

MÅLSÄTTNING

Första steget på vägen är att sätta upp ett mål. Precis som Zlatan kollar var målet är på fotbollsplanen för att veta vart bollen ska, behöver även vi en riktning. Många av oss längtar, men utan tydliga mål blir det svårt att veta vart vi är på väg. 


Att skapa en målbild är att ge oss själva en vägledning, inte en begränsning. Det är att definiera vad vi vill uppnå och när vi vill nå dit. Det är din resa, och det är dags att börja med att fundera: Vart vill du nå? Och när vill du nå dit?

04.

LIVET SOM ETT STRECK

Livet symboliseras ofta som ett streck på gravstenar, från födelsedatum till dödsdatum, med allt däremellan representerat av ett litet streck. Detta streck innefattar allt: glädje, sorg, arbete, familj, kärlek och smärta. Det påminner oss om att vi befinner oss mitt i tidslinjen, i nuet, där varje ögonblick är ovärderligt. 


Trots smärtsamma händelser och ånger finns endast nuet att påverka för framtiden. Vi kan inte backa bandet, men vi kan forma vår framtid genom att leva fullt ut och fylla vårt streck med glädje och tacksamhet. Livet är en gåva, och det är vår uppgift att leva det till fullo, inte bara överleva det.

05.

FÖRSONING

Oavsett hur tungt eller lätt bagaget från det förflutna känns, är det att befria sig från det som gör oss fria. I den här texten delar Andreas sitt eget exempel av att ha burit på en smärtsam händelse i 22 år och den befrielse han kände när han till sist delade den. 


Att sluta fred med det förflutna är som att lämna tunga matkassar bakom sig och inse att vi inte behöver bära bördor som inte är våra egna. Det är en inledning på att ge oss själva en stark start på resan mot att bygga vår framtid utan att bli hindrad av det förflutna.

06.

ALLT ÄR SVÅRT INNAN DET ÄR LÄTT

Ibland kan det kännas som om vi knappt gör framsteg, men när vi ser tillbaka kommer vi att inse hur långt vi kommit. I den här texten delaar Andreas sitt eget exempel när han som tonåring flyttade till Danmark och kämpade med att lära sig danska. Trots de svåra första veckorna och känslan av att inte förstå någonting, tog han små steg framåt.


Efter ett år insåg han plötsligt att han förstod allt, vilket visade honom hur långt han kommit. Att fortsätta resan även när det känns tungt är nyckeln till framsteg. Du är på rätt väg, och du kan klara detta.

07.

FÖRSTA CYCKELTUREN

Att lära sig cykla är en process fylld av skrubbsår och utmaningar, men också av stolthet och framsteg. Du minns kanske den första rädslan och besvikelsen när du föll, men också känslan av att ha klarat det på egen hand, även om det bara var för en kort stund. 


Trots skrubbsår och smärta gav du inte upp, tog pauser när det behövdes, men fortsatte ändå. Nu, många år senare, är cykling en självklarhet och du kan knappt minnas hur svårt det en gång var. Livet är fyllt av utmaningar som inte alltid är lätta, men att kämpa sig igenom dem är värt det i slutändan.

08.

TACKSAMHET

Att känna och visa tacksamhet har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Genom att dagligen reflektera över det vi är tacksamma för, skapar vi ett positivt perspektiv även under de mörkaste dagarna. Att fokusera på det positiva förändrar inte det negativa, men det ger oss en annan synvinkel som gör det lättare att hantera utmaningarna i livet. 


Trots stress och bekymmer kan vi välja att fokusera på det positiva och känna tacksamhet för det goda i livet, som friheten att vara sig själv och solens strålar. Att välja att se livet med tacksamhet är ett aktivt val som påverkar vår upplevelse av världen.

09.

ETT TOMT PAPPER

Många människor har liknande ursäkter för att inte följa sina drömmar, som att det inte går på grund av olika hinder. Det handlar om inrutade beteendemönster och rädsla för att bryta dem. 


Men när vi ser andra lyckas, inser vi att det faktiskt är möjligt att förändra och följa sina drömmar. Det är då vi börjar fråga oss själva vad som hindrar oss. Ibland inser vi att svaret är ingenting, och att framtiden är ett tomt papper, full av möjligheter som vi själva kan fylla med det vi vill. Det handlar om att göra aktiva val och ta kontroll över våra liv.

10.

BERÖM

Dagar kommer och går, några flyger förbi medan andra etsar sig fast i minnet. Ibland är minnen inte bara av det som var bra; vissa dagar är fyllda av mörker som vi helst vill radera. Men dessa dagar kan också vara verktyg i vår ryggsäck. Att minnas hur långt vi har kommit, trots det svåra, påminner oss om vår styrka och förmåga att övervinna hinder. 


Vi är fantastiska och starka, menade för något större än våra misslyckanden. Ge dig själv beröm och kärlek för att du har klarat dig genom stormen. Och till de negativa tankarna som försöker trycka ner oss: du är här, du klarade dig igenom elden, du är en vinnare.

11.

VEM ÄR DU?

Vi kan fastna i händelser som påverkar oss djupt, och likaså kan sårande ord forma vår självbild. Men när vi minns tillbaka till en tid när vi älskade oss själva fullständigt, väcks frågor om varför och när denna kärlek försvann. 


Att omprogrammera oss själva för att återfinna den livfulla och underbara synen på livet är möjligt. Vi äger makten att definiera oss själva och välja hur vi vill leva våra liv.

12.

KÄNSLOR

Många lider i tystnad av oro, ledsamhet och ångest, rädda för att öppet dela sina känslor. Jag själv har upplevt känslan av att vara ensam i mina känslostrider, övertygad om att ingen skulle förstå mig. 


Det var först när jag var 30 år som jag vågade komma ut och acceptera mig själv. Min psykolog, som jag kallar Maria, har varit en avgörande hjälp under denna resa. Hon lärde mig att visa mina känslor och att det är viktigt att söka stöd och få utlopp för sina känslor.

13.

TILLRÄCKLIG

Ett enda ord, förlåt, kan göra en enorm skillnad i en människas liv. Att förlåta handlar om att släppa taget, att befria sig från bördan av smärta och att välja frid. Det är en tjänst till sig själv snarare än till den som förlåts. 


Att utmana dig själv att förlåta är att ge dig själv frid. Det kan innebära att ringa någon för att be om ursäkt, besöka en plats för avslut eller skriva ett brev till dig själv för att släppa taget om det förflutna. Att formulera känslor och önskningar på papper kan vara kraftfullt och befriande.

14.

DET GÅR ALDRIG

En minnesvärd upplevelse från en bilmässa 1991 illustrerar det paradoxala i att förutse framtiden. Trots skeptiska röster på plats visade sig visionen om eldrivna fordon vara förutseende. Denna händelse påminner om vikten av att våga tänka utanför etablerade ramar och att våga misslyckas på vägen mot innovation.

Livet är fyllt av dem som tvivlar på våra drömmar, men det är viktigare att man själv tror på dem. Att vara sin egen främsta supporter och välja sina ord noggrant, då det som vi matar våra tankar med formar våra övertygelser.

15.

INSTÄLLNING

Det hjärtat är fullt av talar munnen. Genom att upprepa negativa tankar om oss själva, drar vi till oss dessa. Att istället fokusera på positiva tankar och styrkor kan ge kraft och framgång. Vår självbild formar våra handlingar och vår uppfattning om oss själva. 


Personliga erfarenheter och yttre påverkan kan prägla vår självkänsla negativt, men det är möjligt att omprogrammera hjärnan till en mer positiv syn. Genom att reflektera över våra tankemönster och formulera positiva alternativ kan vi steg för steg närma oss en mer gynnsam självbild.

16.

RESULTAT

Resultat tar tid.  Det är viktigt att inte stressa fram resultat utan att ge processen den tid den behöver. Oavsett anledningen till att du startade din resa mot förändring, så är det viktigt att komma ihåg din vilja att skapa förändring. Att reflektera över hur långt du kommit jämfört med när du började kan hjälpa dig att se den verkliga förändringen som skett över tiden. 

17.

LIVET SKA LEVAS

Den stora hemligheten till att leva livet är att ta ansvar för hur vi väljer att använda vår tid. Ofta skyller vi ifrån oss och lägger ansvaret på andra, som familjen eller arbetet, men sanningen är att ingen annan än vi själva kan skapa förändring för vårt eget bästa. 


 En nyckel till att verkligen leva är att inte nöja sig med att bara överleva. Att ta vara på livet kräver att vi aktivt väljer att leva det fullt ut, och att vi tar ansvar för vårt eget mindset och hur vi väljer att spendera vår tid.

18.

KARMA

Precis som uttrycket "som man bäddar får man ligga" antyder, finns det en idé om att våra handlingar får konsekvenser. Inom buddhismen ses detta som karma, lagen om orsak och verkan. Att göra gott kan leda till positiva resultat, medan att vilja skada andra kan resultera i negativa konsekvenser. Det är som att betala det framåt - att göra gott för andra kan på lång sikt gynna även dig själv. Å andra sidan avslöjas ofta bedragare och lögnare i längden. Att släppa taget och gå vidare kan vara den mest kraftfulla handlingen för att uppnå inre frid och välbefinnande.

19.

VAD ÄR DET VÄRSTA SOM KAN HÄNDA?

Att reflektera över det absolut värsta som kan inträffa kan väcka ångest och rädsla, men det kan också ge en ny syn på livet och dess prioriteringar. För många är det tanken på att förlora en nära familjemedlem, en svår sjukdom eller ett företagskrasch som framkallar rädsla och ångest. Men genom att se hur människor hanterar verkliga tragedier och svårigheter kan man också upptäcka en oväntad kraft i att ta vara på livet och uppskatta dess små glädjeämnen. 

20.

UMGÄNGE

Umgänge påverkar oss starkt. Att omges av negativitet kan hindra oss från att nå våra mål. Att välja positivt och stöttande sällskap är avgörande. Att sätta höga mål kräver bränsle i form av utmaningar. Att umgås med dem som delar våra visioner och inspirerar oss är viktigt. Men det är upp till oss själva att peppa oss, ge oss beröm och visa disciplin för att nå våra mål.